Calendari

Les visites de les escoles al parc són sempre en dimecres.

Al calendari següent podeu veure quins dimecres estan ocupats. Un cop hagueu triat un dimecres lliure, ens heu d’escriure un mail i us reservarem aquell dia i concretarem els detalls de la visita.